Klaptilladelse til Hesnæs Havn

21-04-2015

Naturstyrelsen har meddelt Hesnæs Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 20.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden og havneindløbet. Klagefristen udløber 19.maj 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Hesnæs Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 20.000 m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden og havneindløbet. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads 10.1 Hesnæs (K_044_03).

Tilladelsen udløber den 20. maj 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72544947. 


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr - nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 19. maj 2015.