Klaptilladelse til Rønne Havn

15-04-2015

Naturstyrelsen har meddelt Rønne Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 40.000 m3 oprensningsmateriale fra havnebassinerne. Klagefristen udløber 18.maj 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Rønne Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 40.000 m³ oprensningsmateriale fra havnebassinerne i Rønne Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Rønne (K_058_01).

Tilladelsen udløber den 15. april 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72544947. 


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr - nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 18. maj 2015.