Projekter om invasive arter

16-04-2015

Projekter om risikovurdering af invasive arter og revidering af lister for invasive arter i Danmark, EU-udbudsnummer: 2015/S 074-130795.

Nærværende udbud omfatter 1 projekt, der er opdelt i 2 dele. Der skal afgives tilbud på det samlede projekt.

Den ene del af projektet er en revision af Handlingsplan for invasive arter (Miljøministeriet 2008) med en opdatering af listerne over arter, der betragtes som invasive og potentielt invasive i dansk natur. Der ønskes en scoring af invasive arter i Danmark, så de kan prioriteres objektivt på en national liste, og der skal arbejdes med samme system, som er brugt i ”Madsen, C. L., Dahl, C. M., Thirslund, K. B., Grousset, F., Johannsen, V. K. and Ravn, H. P. (2014): Pathways for non-native species in Denmark. Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Frederiksberg. 131 pp..”

Den anden del af projekt er risikovurdering af en række invasive arter. Risikovurderingen skal være i overensstemmelse med de krav til risikovurderinger, som er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter artikel 5 samt eventuelle delegerede retsakter fra same artikel. 

Selve beskrivelsen af og kravene til det udbudte projekt fremgår af vedlagte projektbeskrivelser for de to delprojekter. 

Kontraktperioden er 10.6.2015- 15.11.2015.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: Dato: 27/05/2015 Tidspunkt: 12:00 

Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille uddybende spørgsmål. Der kan stilles spørgsmål indtil 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, dvs. senest 21. maj 2015. Spørgsmål kan rettes til Helene Nyegaard Hvid Obfuscated Email 

Svar på spørgsmål vil blive annonceret her på siden. 

Projektbeskrivelse - delprojekt revision af invasivliste

Projektbeskrivelse – delprojekt risikovurdering

Udbudsbetingelser

KONTRAKT

Spørgsmål og svar, spørgsmål modtaget 24. april 2015

Spørgsmål og svar, spørgsmål modtaget 12. maj 2015