Klaptilladelse til Hornbæk Havn

03-09-2015

Naturstyrelsen har meddelt Fonden Hornbæk Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2500m³ tang fra Hornbæk Havn. Klagefristen udløber 1. oktober 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Fonden Hornbæk Havn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2500m³ tang fra Hornbæk Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Hornbæk (K_013_01).

Tilladelsen udløber den 1. oktober 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139. 


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 1. oktober 2015.