Indkaldelse af ideer og forslag til VVM for Elektrificering og hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg

07-12-2015

Naturstyrelsen og Banedanmark indkalder hermed ideer og forslag til VVM for Elektrificering og hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Roskilde-Kalundborg. Høringsfristen er 22. januar 2016.

Banedanmark har anmeldt projektet elektrificering og hastighedsopgradering af jernbanestrækningen mellem Roskilde og Kalundborg. Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Naturstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). 

Elektrificering af jernbanestrækningen mellem Roskilde og Kalundborg er omfattet af Lov om elektrificering af jernbanen, lov nr. 609 af 12. juni 2013. Det er derfor Banedanmark, der står for VVM-processen for elektrificeringen mellem Roskilde og Kalundborg og Naturstyrelsen, der er myndighed for VVM-processen for hastighedsopgraderingen mellem Holbæk og Kalundborg. 

Naturstyrelsen og Banedanmark har udarbejdet et idéoplæg for det samlede projekt, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se anmeldelse, afgørelse om VVM-pligt og idéoplæg nedenfor eller få det ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. 

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til den videre VVM-proces skal sendes til Banedanmark og skal være modtaget senest den 22. januar 2016. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Banedanmark

Elektrificering og opgradering Roskilde – Kalundborg

Amerika Plads 15

2100 København Ø

e-mail: Obfuscated Email

 

Se mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside:www.bane.dk/roskilde-kalundborg

 

Sagens dokumenter

Anmeldeskema

Afgørelse om VVM-pligt

Idéoplæg