VVM for opgradering af luftledningsforbindelsen mellem Kassø og Frøslev til 400 kV i Aabenraa Kommune - indkaldelse af ideer og forslag

09-12-2015

Naturstyrelsen har afgjort at opgraderingen af luftledningsforbindelse mellem Kassø og Frøslev er VVM-pligtig og indkalder hermed ideer og forslag

Energinet.dk har søgt Naturstyrelsen om VVM-tilladelse til opgradering af luftledningsforbindelsen mellem Kassø og Frøslev til 400 kV i Aabenraa Kommune. 

Før Naturstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der udarbejdes en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). 

Projektet består af 3 delelementer:

  • Etablering af ca. 30 km ny 400 kV luftledningsanlæg fra Kassø til den dansk-tyske grænse i området omkring Frøslev.
  • Ombygning og udvidelse af transformerstation Kassø med ca. 2 ha.
  • Demontering af i alt ca. 40 km 220 kV luftledningsforbindelse på strækningerne Kassø-Kliplev, Ensted-Kliplev og Kliplev-grænsen. 

Da projektet også kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport, har Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen besluttet at gennemføre processerne i fællesskab og samtidigt. 

Idéoplægget beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Du kan se anmeldelse, afgørelse om VVM-pligt og idéoplæg på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk eller få det ved henvendelse til Naturstyrelsen, Karin Pedersen på tlf. 72544742, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. Du kan også læse mere om projektet på Aabenraa Kommunes hjemmeside. 

 

Energinet.dk holder to borgermøder i offentlighedsfasen: 

Den 18. januar 2016, kl. 19:00 til 21:00 på Bolderslev Forsamlingshus, Stadionvej 34, 6392 Bolderslev (ændret fra Bolderslev Skole)

Den 19. januar 2016, kl. 19:00 til 21:00 i Grænsehallerne, Harkærvej 3A, 6340 Kruså 

Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune vil være til stede ved borgermøderne.

 

OBS OBS OBS

Opmærksomheden henledes på, at det desværre har været nødvendigt at flytte borgermødet den 18. januar 2016, kl. 19:00 til 21:00 til:

Bolderslev Forsamlingshus

Stadionvej 34

6392 Bolderslev

 

Frist for idéer og forslag 

Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til den videre VVM- og planproces. Bemærkninger til både VVM og kommuneplantillæg kan sendes til: 

Aabenraa Kommune

Kultur, Miljø og Erhverv

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

Eller som e-mail til Obfuscated Email

 

Idéer, forslag og andre bemærkninger skal være Aabenraa Kommune i hænde senest den 5. februar 2016.

 

Sagens dokumenter

Afgørelse om VVM-pligt

Anmeldelse

Ideoplæg (ny lokalitet for borgermøde).pdf

Følgebrev til ideoplæg