Auktion 23. april 2015 - Indkaldelse af interessetilkendegivelser: Frist 5. marts 2015

05-02-2015

Naturstyrelsen afholder auktion over områder til råstofindvinding på havet to gange årligt. Næste auktion forventes afholdt den 23. april 2015. Der indkaldes interessetilkendegivelser forud for afholdelse af auktion. Frist den 5. marts 2015.

Naturstyrelsen inviterer interesserede parter til at udpege de farvandsområder, der på baggrund af forventede behov, ønskes omfattet af auktionen den 23. april 2015. Frist for indgivelse af interessetilkendegivelser til Naturstyrelsen er den 5. marts 2015. Læs mere om auktionen