Råstofindvinding i fællesområder 4. kvartal 2014

06-02-2015

Naturstyrelsen har opgjort råstofindvindingen i fællesområder i 4. kvartal 2014.

Naturstyrelsen har udarbejdet oversigt over råstofindvinding i fællesområder per 31. december 2014. Oversigten indeholder oplysninger om indvundne mængder (og heraf fyldsand) pr. kvartal, samt årlige og samlede restmængder (og heraf fyldsand). Se oversigten

Der gøres opmærksom på, at restmængderne i følgende områder er mindre end 10.000 m3:

502-JA Hesbjerg Grund Syd

544-IA Stubberup Knold

548-AA Køge

554-AA Skovshoved

I disse 4 områder anmodes tilladelsesindehavere om, dagligt at meddele Naturstyrelsen om indvundet mængde, når der indvindes.

 

Desuden gøres opmærksom på, at restmængderne i følgende områder er forholdsmæssigt lave: 

506-SA og 506-SB Moselgrund Nord og Øst

548-HA Juelsgrund Øst