Afgørelse om forlængelse af efterforskningstilladelser

27-01-2015

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om forlængelse af 3 råstofefterforskningstilladelser, alle i Køge Bugt.

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om forlængelse af 3 efterforskningstilladelser efter råstoffer i Køge Bugt, NST-7321-00119, NST-7321-00120 og NST-7321-00121. Tilladelserne er forlænget til 5. juni 2015. 

Klagefristen udløber den 24. februar 2015. 

Læs afgørelsen her

Underretningsliste