Havmølleparken Kriegers Flak - Udvidet tracéforløb til jordkabler med højspænding

08-01-2015

Der skal bygges en havmøllepark på 600 MW på Kriegers Flak, der ligger midt i Østersøen mellem Møn, Sydsverige og Nordtyskland. Det vedtog et bredt politisk flertal af Folketinget i 2012. Naturstyrelsen er VVM-myndighed for landanlægget og Energistyrelsen er VVM-myndighed for anlægget på havet.

Havmølleparken bliver et led i den nationale målsætning om at omstille det danske energisystem, så det i langt højere grad bliver baseret på vedvarende energi. Den mængde strøm, som havmølleparken vil producere, svarer til, hvad ca. 600.000 hustande bruger om året.

Energinet.dk er bygherre på de tekniske anlæg på havet, der forbinder havmøllerne med elnettet på land. Energinet.dk har også ansvaret for at etablere de elanlæg på land, der skal transportere strømmen fra søkablerne og frem til fire stationer på Sjælland.

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for havmølleparken Kriegers Flak med tilhørende ilandføringsanlæg m.v. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg der ligger på land og ansvarlig for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet og giver tilladelsen til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v.

Sideløbende med udarbejdelse af VVM-redegørelsen udarbejder de involverede kommuner kommuneplantillæg og lokalplan i det omfang det findes nødvendigt. Kommuneplantillæg, lokalplan og VVM redegørelse påregnes udsendt som forslag i 8 ugers offentlig høring i oktober 2015.

2-VVM-tidslinje-idefase.png

Dokumenter til sagen

Screening september 2014

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt Kriegers Flak 

VVM i høring oktober 2014

Følgebrev til indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Kriegers Flak 

Supplerende høring af udvidet kabelforløb januar 2015

Den supplerende idéfase varer fra den 9.januar 2015 til 6. februar 2015.

Følgebrev supplerende høring

Kort 1 Herfølge

Kort 2 Hovegård

Kort 3 Ishøj

Kort 4 Karise

Kort 5 Køge 

Kort 6 Hedehusene

VVM-redegørelsen er under udarbejdelse.

Lovstof

Reglerne om miljøvurdering er lidt forskellige, afhængig af om det drejer sig om planer eller konkrete projekter.

Læs mere om love og regler for miljøvurdering