Høring af projekt om vindmøller i Bramstedtlund, Tyskland

15-01-2015

 

Følgebrev oversat til dansk

Følgebrev på tysk om projektet

Projektinformation

Svarskema oversat til dansk 

Tysk høringsliste

I Tyskland i kommunen Bramstedlund i regionen Nordfrisland er planlagt at oprette og drive 8 vindmøller, heraf 3 vindmøller i umiddelbar nærhed af den danske grænse og 5 yderligere vindmøller, adskilt herfra længere mod syd.

Efter tyske regler kræves til dette projekt en miljøvurdering, også vedrørende vindmøllernes mulige grænseoverskridende følger.

Det vedhæftede scopingdokument indeholder et forslag til afgrænsning af undersøgelsesområdet og undersøgelsesrammen. Har man kommentarer til dette skal disse være fremkommet skriftligt

senest 13.02.2015

til

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein – Regionaldezernat Nord,

Bahnhofstrasse 38,

24937 Flensburg

eller per e-mail til e-mail adressen Obfuscated Email

eller per fax på +49 461 804 240

Indhold og omfang af miljøvurderingen skal drøftes under et møde i henhold til tysk lov. Ønsker man at deltage i mødet, hvor de indkomne skriftlige kommentarer vil blive diskuteret, skal man inden nævnte ovenstående frist meddele dette på den blanket, som er vedhæftet sidst i det tyske følgebrev.

Spørgsmål til projektet kan stilles til Joachim Wessel, tlf.nr. +49 461 804 413.

Spørgsmål til høringsprocessen kan stilles til Christina Bergendorff, Naturstyrelsen, 72544896.

For eventuelle miljøfaglige spørgsmål kan Naturstyrelsen kontaktes på hovednummeret 72543000. Oplys hvad det faglige spørgsmål vedrører for at blive stillet om til rette medarbejder.

Spørgsmål om støj hører under Miljøstyrelsen, hovednummer 7254400