Afgræsning Kalvebod Fælled, Amager

02-06-2015

Naturstyrelsen Hovedstaden udbyder opgave med afgræsning af 562 ha. strandeng på Kalvebod Fælled i en 5 års periode fra 1. april 2016- 31. marts 2021.

Arealet er opdelt i 4 separat indhegnede arealer på henholdsvis 256, 202, 63 og 41 ha. Der kan bydes på opgaven samlet eller på de enkelte folde.

Aftale om besigtigelse af arealerne kan aftales med Sven Norup .

Naturstyrelsen skal have budene tilsendt senest den onsdag den 15. juli kl. 12.00 til

Udbudsmateriale: 

Udbudsbetingelser Afgræsning Kalvebod Fælled juli 2015

Kontrakt til udbud Kalvebod Fælled juli 15 bilag 2

Budskema afgræsning Kalvebod fælled juli 15

Bilag_A_Arbejdsklausul_120907

Bilag 5 Entrepriseindehaver- og arbejdstagererklæring

Kortbilag fold 20-22

Kortbilag fold 23-26

Kortbilag fold 35

Kortbilag fold 36