Klaptilladelse til Bregnør Havn

30-06-2015

Naturstyrelsen har meddelt Kerteminde Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.500m³ oprensningsmateriale fra Bregnør Havn. Klagefristen udløber 28. juli 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Kerteminde Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 2.500 m³ oprensningsmateriale fra indsejlingen til Bregnør Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Gabet (K_088_01).

Tilladelsen udløber den 1. august 2020.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72544947.


 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr - nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 28. juli 2015.