National prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig Kommune

22-06-2015

Den 25. maj 2000 blev der udstedt Landsplandirektiv for en national prøvestation for store vindmøller (Cirkulære om planlægning for etablering af en national prøvestation til afprøvning af store vindmøller ved Høvsøre i Lemvig kommune, Ringkøbing amt).

Landsplandirektivet indeholder VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg og lokalplan for Lemvig Kommune og VVM tilladelse til etablering af en national prøvestation for store vindmøller til Forskningscenter Risø.

Forud for udstedelsen var plandokumenterne i offentlig høring i en 8 ugers periode fra 31. januar til 27. marts 2000.

Formålet med landsplandirektivet er etablering af en statslig prøvestation for store vindmøller, så Danmarks førende position inden for forskning og produktion af vindmøller fastholdes.

undefined

Sagens dokumenter

Resumé af VVM-redegørelse, landsplandirektiv, kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-tilladelse