Råstofindvinding i fællesområder 1. kvartal 2015

26-06-2015

Naturstyrelsen har opgjort råstofindvindingen i fællesområder i 1. kvartal 2015.

Oversigten over råstofindvinding i 1. kvartal 2015 indeholder oplysninger om indvundne mængder, restmængden i 2015 (opgjort per 1. april) og samlet restmængde. Se oversigten her. Oversigten er tilføjet 10 genudlagte områder, mens 5 ophævede områder er taget ud, jf. bekendtgørelsesændring i marts 2015.

Restmængden er mindre end 10.000 mi to områder. I disse to områder anmodes tilladelseshavere om, dagligt at meddele  Naturstyrelsen om indvundet mængde, når der indvindes. Områderne er:

502-JA Hesbjerg Grund Syd

554-AA Skovshoved

Restmængderne og/eller den årlige restmængde i følgende områder er lave i forhold til den hidtidige indvinding:

506-FA Nordby Bugt

510-EA Karrebæksminde

548-HA Juelsgrund Øst

550-BA Tørresø (sydlig del)

Der gøres opmærksom på, at har tilladelseshaver indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Naturstyrelsen. 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at oplysningerne om fællesområder i det digitale kort (Kort og GIS-data) på styrelsens hjemmeside ikke er korrekt opdateret. Naturstyrelsen arbejder på at løse problemet. 

Naturtyrelsen har endvidere opdateret opgørelserne over indvinding i fællesområder i 2013 og 2014. Der er primært tale om mindre ændringer, bortset fra indvinding i 2014 i områderne 562-KD Jyske Rev E og 562-LC Jyske Rev A.  

 

(Den 29. juni 2015 blev denne meddelelse udsendt til virksomheder, der abonnerer på meddelelser om råstofindvinding).