COBRAcable – en jævnstrømsforbindelse mellem Danmark og Holland med tilhørende omformerstation

22-05-2015

Offentliggørelse af VVM-redegørelse for COBRAcable. Høringsfrist den 15. august 2015

Naturstyrelsen offentliggør hermed forslag til VVM-redegørelse for COBRAcable med tilhørende omformerstation.

VVM-redegørelsen omfatter beskrivelser og vurderinger af anlæg, drift og demontering af COBRAcable-projektets tekniske landanlæg i Fanø og Esbjerg Kommune. Søkabler er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelse, og derfor er den del af kabelanlægget, som ligger til vands, ikke omfattet af nærværende VVM-redegørelse. Påvirkninger på søterritoriet fremgår af en separat miljøredegørelse, som Energinet.dk har udarbejdet for at kunne opnå godkendelse til projektet af Energistyrelsen i henhold til kravene i § 4a i Lov om Energinet.dk. Miljøredegørelsen offentliggøres samtidig med VVM-redegørelsen.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det Naturstyrelsen, der er VVM-myndighed for de anlæg der ligger på land. Derfor er det Naturstyrelsen, som sender VVM-redegørelsen i offentlig høring og som er ansvarlig myndighed for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene.

Materialet i denne høring består af:

  • VVM-redegørelse
  • Ikke-teknisk resume (i samme dokument som VVM-redegørelsen)
  • Projekt- og anlægsbeskrivelse
  • Baggrundsrapporter inkl. visualiseringsrapport og vurderingsmetodik

Se forslaget til VVM-redegørelsen på www.Naturstyrelsen.dk (under fanebladet Annonceringer/Plan og VVM), på www.nst.dk/cobracable eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger omkring VVM-processen for projektet. På hjemmesiden findes også diverse baggrundsrapporter.

Som et led i offentliggørelsen af forslaget til VVM-redegørelsen inviterer Energinet.dk til to borgermøder, der afholdes:

  • Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 19:00 – 21:00, Endrup Møllekro, Bygaden 74, 6740 Bramming
  • Torsdag d. 11. juni 2015 kl. 19:00 – 21:00, Ambassaden, Hovedgaden 57, 6720 Fanø

Frist for indsigelser og bemærkninger

Materialet er fremlagt for offentligheden fra d. 22. maj 2015. Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og VVM-redegørelse kan sendes til Naturstyrelsen senest den 15. august 2015. Når den offentlige høring af VVM-redegørelsen er afsluttet, vil de indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Naturstyrelsen. Der vil blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som vedlægges kopi af de indkomne bemærkninger og sendes til udtalelse i Esbjerg og Fanø Kommune. Herefter beslutter Naturstyrelsen, om og under hvilke vilkår, der kan gives en VVM-tilladelse til bygherre til at gennemføre projektet. 

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

E-mail: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for COBRAcable, j.nr. NST-131-00176.

VVM i høring:

VVM-redegørelse

Bilag 1 Vurderingsmetode

Bilag 3 Visualiseringsrapport

Biologiske undersøgelser på land (2011)

Biologiske undersøgelser på land (2014)

Biologiske undersøgelser på land (2014) Bilag 2 Detailkort

Biologiske undersøgelser på land (2014) Bilag 3 og 5

Biologiske undersøgelser Vadehavet (2014)

Projekt- og anlægsbeskrivelse

Miljøredegørelse

Se sagens øvrige offentliggjorte dokumenter