Udbud: Natura 2000-database EU-rapportering

07-05-2015

Naturstyrelsen skal i 2015 afrapporterer Natura2000-databasen til EU. I den forbindelse skal en eksisterende database udbygges og et dataudtræksmodul udvikles.

Spørgsmål/svar opdateret d. 13. maj 2015

Spørgsmål 1:

Vi har hæftet os ved udbudsbetingelsernes pkt. 1.9 Tidsplan, hvor vi noterer os, at der kun er afsat 4 dage til gennemlæsning og valg af leverandør.

Dette virker som kort tid i forhold til materialets omfang, og vil derfor gerne vide om vi har læst denne tidsfrist korrekt.

Svar 1:

Det er rigtigt, at vi har afsat tid fra den 15. (efter tilbudsfrist) til den 19. juni til gennemlæsning af tilbud og valg af leverandør.

 

Naturstyrelsen udbyder her en It-opgave, der skal medvirke til at effektivisere opdateringen og rapporteringen af Natura2000-databasen. Natura2000-databasen indeholder oplysninger om de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Med udgangen af 2015 skal databasen suppleres med en række oplysninger og rapporteres til EU. 

Opgaven omfatter en udbygning af den eksisterende database, Naturplandatabasen, så den kommer til at indeholde de data der rapporteres i Natura2000-databasen. Derudover skal den eksisterende brugergrænseflade i Naturplandatabasen udvides, så den vil omfatte de nye Natura2000-database data. Endelig skal der udvikles et udtræksmodul, der kan trække data fra Naturplandatabasen og danne en version af Natura2000-databasen, der efterfølgende kan rapporteres til EU.

 

Udbudsbetingelser inkl. bilag 1 og 2

Bilag 3 Udbudsbekendtgørelsen

Bilag 4 Skabelon til brug for tilbudsgiver vedr. udvælgelsesfasen

 

Kravspecifikation

Bilag 1 Logisk datamodel

Bilag 2 Dataskema

Bilag 3 MIM´s EA-principper

Bilag 4 Statens It driftsvejledning

Bilag 5 Dokumentation for Naturplandatabasen

Bilag 6 Kravopfyldelsesskema

 

Kontrakt

 

Kontraktbilag 1-16

Bilag 2.1 Statens It´s standard driftplatform 2013

Bilag 2.2 Referencemodeller for løsninger i Statens It´s standarddriftplatform

Bilag 2.3 Standardserverkonfiguration i Statens It´s standarddriftplatform

Bilag 2.4 Backuppolitik i Statens It´s standarddriftplatform

Bilag 2.5 Teknologivalg

Bilag 7.1 Skabelon-Driftsdokumentation

Bilag 7.2 Skabelon for driftsprøve