Ændring af fællesområdebekendtgørelsen for råstofindvinding på havet - årlige lofter

27-03-2015

Der indføres årlige lofter i yderligere 36 områder. Indberetningskrav skærpes.

En ændring af fællesområdebekendtgørelsen træder i kraft 1. april 2015. Der indføres årlige lofter i yderligere 36 områder. Indberetningsforpligtelserne for indvundne mængder skærpes. Der genudlægges 10 områder, og der tages 5 områder ud. Se bekendtgørelse, høringsnotat, sammenfattende redegørelse, miljøvurdering og klagevejledning her