Udbudsmateriale til brug for auktionen den 23. april 2015

26-03-2015

Naturstyrelsen afholder auktion over råstofområder på havet den 23. april 2015.

Naturstyrelsen har modtaget interessetilkendegivelser, hvorfor der planlægges afholdt auktion den 23. april 2015. Spørgsmål vedrørende auktionen skal rettes skriftligt til Naturstyrelsen Obfuscated Email senest den 16. april 2015.