Afgørelse om forlængelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-EC Gyldenløves Flak, Fakse Bugt

18-11-2015

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om forlængelse af tilladelse til råstofindvinding til NCC Roads A/S i område 520-EC Gyldenløves Flak, Fakse Bugt. Afgørelsen er truffet for at tilladelsen kan udnyttes samlet i 5 år. Der er tale om en forlængelse i en meget kort periode, nemlig 1. januar 2016 til 17. januar 2016. 

Se afgørelsen her

Se den oprindelige tilladelse her

Klagefrist for afgørelsen udløber den 16. december 2015. Klage kan ske via klageportalen, som man finder på forsiden af www.nmkn.dk