Afgørelse om forlængelse af tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne, Kattegat

18-11-2015

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om forlængelse af tilladelse til råstofindvinding til NCC Roads A/S i område 506-TA Nord for Tvillingerne, Kattegat. Afgørelsen er truffet for at tilladelsen kan udnyttes samlet i 5 år. Der er tale om en forlængelse i en meget kort periode, nemlig fra 25. januar 2016 til 22. februar 2016. 

Se afgørelsen her

Se den oprindelige tilladelse her

Klagefristen udløber den 16. december 2015. Klage kan ske via klageportalen, som man finder på forsiden af www.nmkn.dk