Høring af VVM-redegørelse for etablering af det statslige vådområdeprojekt Hjeds Sø i Binderup Å i Rebild Kommune

17-11-2015

Naturstyrelsen offentliggør hermed den udarbejdede VVM-redegørelse for etablering af det statslige vådområdeprojekt Hjeds Sø i Rebild Kommune. Naturstyrelsen Himmerland er bygherre for projektet.

Formålet med projektet er fjernelse af 7,3 tons kvælstof ved etablering af et ca. 98 ha stort vådområde i og omkring Binderup Å, hvoraf selve Hjeds Sø bliver på 28 ha. 

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det Naturstyrelsen, Haraldsgade der er VVM-myndighed. Derfor er det Naturstyrelsen, som sender VVM-redegørelsen i offentlig høring. 

Se den udarbejdede VVM-redegørelse på www.Naturstyrelsen.dk eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. 

Der holdes borgermøde om projektet den 9. december 2015 fra kl. 19.00 til 21.00 i 

Hjeds kultur og forsamlingshus

Kirketerpvej 60

Kirketerp

9541 Suldrup 

Naturstyrelsen Himmerland vil præsentere projektet samt VVM-redegørelsen, og Naturstyrelsen Haraldsgade vil præsentere den videre VVM proces. Herefter er det muligt at spørge ind til projektet og komme med bemærkninger.

 

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen kan sendes til Naturstyrelsen frem til den 12. januar 2016. Naturstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til: 

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

e-post: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. NST-131-00190.

 

Sagens dokumenter

Høringsbrev

VVM-redegørelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5