Høring af forslag til ny bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke hjemmehørende arter i offentlig høring.

16-11-2015

Naturstyrelsen har d. 16.11.2015 udsendt udkast til ny bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter i offentlig høring. Bekendtgørelsen gennemfører EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter.  implementering af EU’s anerkendelsesdirektiv mm. Bekendtgørelsen foreslår regler om udpegning af kompetent myndighed, et tilladelsessystem, kontrol og straf. Høringen finder sted fra 16. november - 11. december 2015.

 

Materialet kan findes på høringsportalen.