Klaptilladelse til Hvalpsund Lystbådehavn

04-11-2015

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Vesthimmerland Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 5.000 m3 oprensningsmateriale fra Hvalpsund lystbådehavn. Klagefristen udløber: 2. december 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Vesthimmerland en 5- årig tilladelse til at klappe (dumpe) 5.000 m3 oprensningsmateriale fra Hvalpsund Lystbådehavn.Tilladelsen udløber den 3. december 2020.

Klaptilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her.

Klapning af materialet skal ske på klapplads Rind Grund (K_157_01).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk.cKlageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.