Otterup Lystbådehavn

24-11-2015

Naturstyrelsen har meddelt Otterup Lystbådehavn en 5-årig tilladelse til at klappe i alt 2000m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden til Otterup Lystbådehavn. Klagefristen udløber 22.12 2015 2015.

 Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Otterup Lystbådehavn en 5-årig tilladelse til at klappe i alt 2000m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden til Otterup Lystbådehavn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Nord for Fyn (K_088_02).

Tilladelsen udløber den 24.12. 2020

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 72544937. 

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 22.12 2015.