Klaptilladelse til Bisserup Havn (sejlrenden)

20-10-2015

Naturstyrelsen har meddelt Bisserup Sejlklub en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 17.500m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden. Klagefristen udløber 17. november 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Bisserup Sejlklub en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 17.500m³ oprensningsmateriale fra sejlrenden til Bisserup Havn. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads "Bisserup" (K_033_01).

Tilladelsen gælder fra den 16. januar 2016 til den 16. januar 2021.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.


 Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk.

Klagefristen udløber 17. november 2015.