Etablering af Kriger Flak Havmøllepark - offentlig høring

09-10-2015

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsender VVM-redegørelse for etablering af Krigers Flak Havmøllepark og tilhørende landanlæg, der skal sikre tilslutning til el-nettet, i offentlig høring i 8 uger.

Naturstyrelsen og Energistyrelsen udsender en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af havmølleparken Krigers Flak med tilhørende landanlæg i offentlig høring. 

Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for projektet, hvor Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg der ligger på land, og som skal sikre havmølleparkens tilslutning til el-nettet, mens Energistyrelsen er myndighed for så vidt angår de anlæg, der ligger på havet. 

Energistyrelsen giver tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v., og Naturstyrelsen giver VVM-tilladelse til landanlæggene.

Høring

Materialet er fremlagt for offentligheden i 8 uger og høringen afsluttes fredag

d. 4. december 2015. 

Skriftlige indsigelser mod og bemærkninger til planforslaget med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport kan fremsendes til: 

Obfuscated Email (e-mail foretrækkes) 

eller skriftligt til: 

Naturstyrelsen, VVM

Haraldsgade 53

2100 København Ø

 Anfør venligst emnet:

VVM for Kriegers Flak Havmøllepark, j.nr. NST-131-00184

Naturstyrelsen vil behandle samt videreformidle bemærkninger til Energistyrelsen og til Energinet.dk.

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterer Energinet.dk til borgermøder, hvor projektet og de vurderede miljøeffekter vil blive præsenteret og hvor der vil være mulighed for debat. Borgermøderne finder sted:

Torsdag den 22. oktober kl. 19:00 – 21:30.

Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig, Stevns.

 

Mandag den 26. oktober kl. 19:00 – 21:30.

Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge.

 

Tirsdag den 27. oktober kl. 19:00 – 21:30.

Fritidscenteret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene.

VVM-redegørelsen og miljørapporten er i høring i 8 uger. Når den offentlige høring af VVM-redegørelsen er afsluttet, vil de indkomne indsigelser og bemærkninger fra berørte myndigheder og offentligheden blive behandlet af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Der vil blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som vedlægges kopi af de indkomne bemærkninger og sendes til udtalelse i de berørte kommuner. Herefter beslutter myndighederne, om projektet kan tillades.

Sagens dokumenter

VVM del 1. Ikke-teknisk resumé

VVM del 2. Formål og baggrund

VVM del 3. Det marine miljø

VVM del 4. Landanlæg

VVM del 5. Sammenfatning

Baggrundsmateriale

Baggrundsrapporterne fremgår af Energistyrelsens hjemmeside og kan ses her: http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoller/havvindmoller/kriegers-flak-horns-rev--1

 

Andre dokumenter

 

VVM-anmeldese og screening 2014

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt Kriegers Flak 

 

Indkaldelse af ideer og forslag 2014

Følgebrev til indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Kriegers Flak 

 

Supplerende høring af udvidet kabelforløb januar 2015

Den supplerende idéfase varer fra den 9.januar 2015 til 6. februar 2015.

Følgebrev supplerende høring

Kort 1 Herfølge

Kort 2 Hovegård

Kort 3 Ishøj

Kort 4 Karise

Kort 5 Køge 

Kort 6 Hedehusene

 

Høringssvar (januar 2016)

Den 4. december afsluttedes den offentlige høring af VVM-redegørelsen for etablering af Krigers Flak Havmøllepark. Naturstyrelsen fremsender i januar 2016 en sammenfattende redegørelse til de involverede kommuner med henblik på, at kommunerne kan kommentere behandlingen af høringssvar og det forventede indhold i tilladelserne. Kommunernes frist for kommentering vil være den 3. februar 2016.

Høringssvar (læs alle høringssvar i deres fulde længde)