Vådområdeprojekt i Simested Å mellem Hannerup og Simested Bro i offentlig høring

19-10-2015

Naturstyrelsen offentliggør hermed VVM-redegørelse for vådområdeprojekt i Simested Å mellem Hannerup og Simested Bro i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord kommuner. Høringsfristen er 14. december 2015.

Naturstyrelsen offentliggør hermed VVM-redegørelse for vådområdeprojekt i Simested Å mellem Hannerup og Simested Bro i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord kommuner. Vesthimmerlands Kommune ønsker at etablere et kommunalt vådområde i Simested Å på strækningen fra Simested Bro til Abildvad Bro. Samtidig ønsker Naturstyrelsen Himmerland at etablere et statsligt vådområde i Simested Å på strækningen fra Abildvad Bro til Hannerup. Det samlet projektområde er på 524 ha. Der er udarbejdet én samlet VVM-redegørelse, som dækker begge disse to sammenhængende vådområdeprojekter.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det Naturstyrelsens, der er VVM-myndighed. Derfor er det Naturstyrelsens VVM-team, som sender VVM-redegørelsen i offentlig høring.

Materialet i denne høring består af:

  • VVM-redegørelse
  • Ikke-teknisk resume (i samme dokument som VVM-redegørelsen)
  • Diverse bilag inkl. forundersøgelse og kortbilag

Materialet kan ses her på siden, eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger omkring VVM-processen for projektet.

Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterer Vesthimmerland Kommune og Naturstyrelsen Himmerland til et borgermøde der afholdes:

  • Tirsdag d. 17. november 2015 kl. 19 på Simested Kro, Boldrupvej 75, 9620 Aalestrup

Frist for indsigelser og bemærkninger

Materialet er fremlagt offentligheden i 8 uger fra d. 19. oktober 2015. Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelse kan sendes til Naturstyrelsen senest den 14. december 2015. Når den offentlige høring af VVM-redegørelsen er afsluttet, vil de indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Naturstyrelsen. Der vil blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som vedlægges kopi af de indkomne bemærkninger og sendes til udtalelse i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommune. Herefter beslutter Naturstyrelsen, om og under hvilke vilkår, der kan gives en VVM-tilladelse til bygherre til at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

E-mail: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt VVM for vådområde i Simested Å, j.nr. NST-131-00189.

 

Sagens dokumenter

VVM-redegørelse

 

Baggrundsrapporter

Teknisk og biologisk forundersøgelse (Tegninger til forundersøgelsen: Bilag 1_Tegn004.pdf, Bilag 1_Tegn005.pdf, Bilag 1_Tegn006.pdf, Bilag 1_Tegn008.pdf, Bilag 1_Tegn007.pdf, Bilag 1_Tegn001.pdf, Bilag 1_Tegn002.pdf, Bilag 1_Tegn003.pdf, Bilag 1_Tegn009.pdf, Bilag 1_Tegn010.pdf)   

Tillæg til forundersøgelse

Placering af projekterne

Vandløb og vejnavne - Øst

Vandløb og vejnavne - Vest

Nuværende afvandingsklasser - Øst

Fremtidige afvandingsklasser - Øst

Nuværende afvandingsklasser - Vest

Fremtidige afvandingsklasser - Vest

Beskyttet natur - Øst

Beskyttet natur - Vest

Gensnoning af vandløb - Øst

Gensnoning af vandløb - Vest

Korrektion af højdemodel og afvandingstemaer