Klaptilladelse Norsminde Lystbådehavn

28-09-2015

Naturstyrelsen har meddelt Norsminde Lystbådehavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 17.500 m³ oprensningsmateriale fra havnen og indsejlingen. Klagefristen udløber 26. oktober 2015.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Norsminde Lystbådehavn en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) i alt 17.500m³ oprensningsmateriale fra havnen og indsejlingen i Norsminde. Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på den eksisterende klapplads Hou Havn (K_143_03).

Tilladelsen gælder fra den 1. februar 2016 til 1. februar 2021.

Klaptilladelsen, der bl.a. indeholder klagevejledning, kan downloades her.

Yderligere informationer om tilladelsen kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 93588139.

 


Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klage skal ske via Klageportalen, som herefter giver Naturstyrelsen direkte besked. Klager er pålagt et gebyr. Nærmere information om klagemuligheder og gebyr findes på www.nmkn.dk. Klagefristen udløber 26. oktober 2015.