23-09-2015

Uhre Windpower I/S og Siemens Wind Power A/S ønsker at få tilladelse til at opstille en ny testmølle ved Husumvej, Drantum i Ikast-Brande Kommune. Den nye mølle er en opgradering af den testmølle, der står i området i forvejen.
Fornyet idéfase pga. ændret højde på møllen.

Ikast-Brande Kommune ønsker mulighed for etablering af testpladser for vindmøller i kommunen. Kommunen har således besluttet at fremme planlægningen for opgradering af testpladsen ved Husumvej I Drantum for en vindmølle over 150 meter med tilhørende anlæg.

Den nye mølle får en totalhøjde på op til 189 m og vil blive rejst ca. 120 meter sydvest for den eksisterende 150 m høje mølle ved Husumvej. Den eksisterende mølle ved Husumvej vil blive nedtaget ved realisering af den nye mølle.

Sideløbende med udarbejdelse af VVM-redegørelsen udarbejder Ikast-Brande Kommune forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. På Ikast-Brande Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens planlægning for vindmøllen.

I oktober 2014 gennemførtes en idéfase for samme projekt. Der er imidlertid ønske om placering af en lidt højere mølle. Derfor gennemføres nu en fornyet idéfase.

 

Frist for indsendelse af ideer og forslag er 21. oktober.

Bemærk, at ideer og forslag skal indsendes til

Ikast-Brande Kommune
Planafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
eller som e-mail til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk 

 

Sagens akter:

Anmeldelse af projektet

Indkaldelse af ideer og forslag