Grænseoverskridende høring

27-04-2016

I vedhæftede følgebrev og scoping materiale fra Tyskland findes information om undersøgelse af bæredygtigheden for oprettelse og drift af 8 vindmøller ved Ellhöft og Westre.

Eventuelle kommentarer skal være Naturstyrelsen i hænde senest den. 27. april. 2016.

Angiv ligeledes venligst senest den 27. april 2016 om man ønsker at deltage i møde om projektet 18. maj 2016 i Flensborg, Tyskland (uden omkostningsdækning).

Mødet foregår på tysk. Adressen fremgår af vedhæftede følgebrev - se vedhæftede pdf.fil., Miljøvurderingsopgaveafgrænsinng pdf.fil, GGV 2015 Artenschutz WP Pdf.fil, K-20160323 Ellhöft pdf.fil, Supplement Scoping Unterlage pdf.fil, Tønder kommune pdf.fil