Jegindø Havn Straksudvidelse af klapmængde

21-04-2016

Naturstyrelsen har forøget klapmængden for klaptilladelse af den 4. februar 2015 til Jegindø Fiskerihavn. Tilladelsens gyldighedsperiode samt øvrige vilkår er uændret i forhold til den gældende tilladelse, men der gives mulighed for at klappe 1.000 m3 mere. Klagefristen udløber den 19. maj 2016.

Naturstyrelsen har forøget klapmængden for klaptilladelse af den 4. februar 2015 til Jegindø Fiskerihavn. Tilladelsens gyldighedsperiode samt øvrige vilkår er uændret i forhold til den gældende tilladelse, men der gives mulighed for at klappe 1.000 m3 mere. Klagefristen udløber den 19. maj 2016.

Tilladelsen til mængdeudvidelse kan ses her.

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Forlængelsen af gyldighedsperioden træder først i kraft fra den 20. maj 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.