Tårs Færgehavn, Klaptilladelse 2016.

13-04-2016

Naturstyrelsen har givet A/S Storebælt en 5-årig tilladelse til klapning af op til 25.000 m3 oprensningsmaterialer fra Tårs færgehavn på en klapplads i Langelandsbæltet vest for Tårs. Klagefristen udløber den 11. maj 2016.

Naturstyrelsen har givet A/S Storebælt  en 5-årig tilladelse til klapning af op til 25.000 m3 oprensningsmaterialer på klapplads K_050_01, Tårs i Langelandsbæltet vest for Tårs.

Materialet stammer fra et område i færgelejet i Tårs Færgehavn.

Afgørelsen kan ses her.

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klagen skal være indsendt senest den 11. maj 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

 

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.  93 58 81 29.