Naturstyrelsen udbyder forpagtninger af græsningsarealer i Anebjerg Skov (10,3 ha), Fruering Skov (13,5 ha) og Solbjerg Skov (3,6 ha) til afgræsning, slæt eller afpudsning.

08-04-2016

Naturstyrelsen Søhøjlandet udbyder 5-årige forpagtninger af vedvarende græsarealer i skovrejsningsområder omkring Skanderborg .
Frist for bud er mandag den 18. april kl. 12.00.

Læs nærmere om udbudet i udbudsannoncen samt de vedhæftede bilag.

Udbudsannonce

 

bilag 1.1 fruering skov

bilag 1.4 fruering skov

 

bilag 1.2 anebjerg_skov

bilag 1.5 anebjerg skov

 

bilag 1.3 solbjerg skov

bilag 1.6 solbjerg skov

 

bilag 2 kontraktudkast

bilag 3 tilbudsblanket

bilag 4 tro og love erklæring