VVM for opgradering af luftledningsforbindelsen mellem Kassø og Frøslev til 400 kV i Aabenraa Kommune - supplerende indkaldelse af ideer og forslag

19-04-2016

Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune gennemfører en supplerende høring i forbindelse med Energinet.dk’s planer om at opgradere luftledningen mellem Kassø og Frøslev. Årsagen hertil er, at projektområdet, som luftledningen kan placeres i, er udvidet.

Energinet.dk er i gang med forundersøgelserne til en ny luftledningsforbindelse mellem Kassø og den dansk-tyske grænse ved Frøslev, som der var idefase for i en periode frem til den 5. februar 2016. På baggrund af de indkomne bemærkninger og de igangværende forundersøgelser er projektområdet blevet udvidet, så det nu omfatter et større areal. Da der er tale om en efter Naturstyrelsens vurdering større ændring af projektet, er det nødvendigt at gennemføre en supplerende høring af offentligheden og berørte myndigheder. 

Hvis du ønsker at høre mere om projektet, vil Energinet.dk have en informationsstand åben den 2. maj 2016 kl. 10.00 til 19.00 i Fårhus Forsamlingshus. Her vil du have mulighed for at høre mere om projektet og få svar på dine spørgsmål. Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune vil være til stede i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 19.00. 

Naturstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til den videre VVM-proces.

 

Frist for idéer og forslag

Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til den videre VVM- og planproces. Bemærkninger til både VVM og kommuneplantillæg Idéer og forslag til den videre VVM-proces skal fremsendes senest den 9. maj 2016. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Aabenraa Kommune 

Kultur, Miljø og Erhverv 

Skelbækvej 2 

6200 Aabenraa

 

Eller som e-mail til  

Anfør venligst dit navn og adresse samt teksten: VVM for opgradering af luftledningen mellem Kassø-Frøslev i Aabenraa Kommune jr. nr. NST-131-00191 og Kommuneplantillæg for Kassø-Frøslev projektet j.nr. 15/10231

  

Sagens dokumenter:

Nyt kort over det samlede projektområde

Oversigtskort over udvidelse af projektområde.pdf

 

Herudover henvises til det materiale fx debatoplæg og ansøgningsmateriale, der er tilgængeligt på Naturstyrelsens hjemmeside, da det blev offentliggjordt under den første idefase.

Se første idefase her: link