Masnedø Gødningshavn, Klaptilladelse 2016

04-02-2016

Naturstyrelsen har givet Masnedø Gødningshavn en 5-årig tilladelse til klapning af op til 3000 m3 oprensningsmaterialer på en klapplads i Smålandsfarvandet nord vest for Masnedø. Klagefristen udløber den 3. marts 2016.

Naturstyrelsen har givet Masnedø Gødningshavn en 5-årig tilladelse til klapning af op til 3000 m3 oprensningsmaterialer på en klapplads i Smålandsfarvandet nord vest for Masnedø.

Materialet stammer fra et område i den yderste del af havnebassinet i  Masnedø Gødningshavn.

Afgørelsen kan ses her.

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klagen skal være indsendt senest den 3. marts 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

 

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.  93 58 81 29.