Nykøbing Falster Erhvervshavn, Klaptilladelse 2016

01-02-2016

Naturstyrelsen har givet Nykøbing Falster Erhvervshavn tilladelse til klapning af op til 5000 m3 oprensningsmaterialer på en klapplads i Smålandsfarvandet nord for Kogrund. Klagefristen udløber den 29. marts 2016.

Naturstyrelsen har givet Nykøbing Falster Erhvervshavn  tilladelse til klapning af op til 5000 m3 oprensningsmaterialer på en klapplads i Smålandsfarvandet nord for Kogrund.

Materialet stammer fra dele af de åbne kajområder i Nykøbing Falster Erhvervshavn.

Afgørelsen kan ses her.

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klagen skal være indsendt senest den 29. februar 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

 

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.  93 58 81 29.