Råstofindvinding i fællesområder i 4. kvartal 2015

05-02-2016

Naturstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 4. kvartal 2015. Opgørelsen viser indvundne mængder i 2015, samlet restmængde i de enkelte områder per 1. januar 2016 samt de årlige lofter i områderne i 2016. Se oversigten her.

Restmængden er mindre end 10.000 m3 i to områder. I disse to områder er tilladelsesindehaverne blevet pålagt dagligt at meddele Naturstyrelsen om indvundne mængder, når der indvindes. Områderne er:

502-JA Hesbjerg Grund Syd

554-AA Skovshoved

Der gøres opmærksom på, at har tilladelelsesindehaver indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Naturstyrelsen. En tilladelsesindehaver skal også give meddelelse til Naturstyrelsen, hvis den pågældende agter inden for de næste 3 måneder at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde.

Der gøres opmærksom på, at fællesområde 548-BA Juelsgrund er genåbnet med ny mængde den 16. januar 2016. Såfremt der ønskes tilladelse til indvinding i dette område, skal der fremsendes ansøgning herom til Naturstyrelsen.