Høring af udkast til primær tilladelse til indvinding af råstoffer i området 548-HA Juelsgrund Øst.

22-01-2016

NCC Roads A/S meddeles hermed om høring af udkast til primær tilladelse til indvinding af råstoffer i området 548-HA Juelsgrund Øst.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, som ændret ved lov nr. 178 af 24. februar 2015.

Høringsfristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.  Frist for bemærkninger udløber således d. 19. februar 2016.

Bemærkninger bedes sendt til Naturstyrelsen, så vidt muligt elektronisk på .

 

Se tilladelse og miljøvurdering