Klaptilladelse til Mariagerfjord Kommune, Øster Hurup Havn

01-02-2016

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Mariagerfjord Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 7500 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Øster Hurup Havn på Øster Hurup Klapplads. Klagefristen udløber: 29. februar 2016.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 963 af 3. juli 2013) meddelt Mariagerfjord Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe (dumpe) 7.500 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Øster Hurup Havn på Øster Hurup Klapplads. Tilladelsen udløber den 1. marts 2021.

Klaptilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning kan downloades her.

Klapning af materialet skal ske påØster Hurup klapplads (K_155_10).

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4937.