Flådestation Korsør, Klaptilladelse 2016

24-06-2016

Naturstyrelsen har givet Forsvarets Ejendomsstyrelse en 2-årig tilladelse til klapning af op til 28.000 m3 oprensningsmaterialer fra deres havnebassin i Korsør Havn. Klagefristen udløber den 22. juli 2016.

Naturstyrelsen har givet Forsvarets Ejendomsstyrelse en 2-årig tilladelse til klapning af op til 28.000 m3 oprensningsmaterialer fra deres havnebassin i Korsør Havn. En del af materialet kan klappes på en klapplads inde i Korsør Havn  og resten kan klappes på Glænø klapplads i Smålandsfarvandet.

Materialet stammer fra den yderste del af Flådestationens havnebassin i Korsør Havn.

Afgørelsen kan ses her.

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klagen skal være indsendt senest fredag den 22. juli 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

 

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.  93 58 81 29.