Råstofindvinding i fællesområder i 1. kvartal 2016

09-06-2016

Naturstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 1. kvartal 2016. Opgørelsen viser indvundne mængder i første kvartal 2016, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder. Se oversigten her.

Restmængden er mindre end 10.000 m3 i to områder. I disse to områder er tilladelsesindehaverne blevet pålagt dagligt at meddele Naturstyrelsen om indvundne mængder, når der indvindes. Områderne er:

502-JA Hesbjerg Grund Syd

554-AA Skovshoved

Der gøres opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Naturstyrelsen. En tilladelsesindehaver skal også give meddelelse til Naturstyrelsen, hvis den pågældende agter inden for de næste 3 måneder at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde.

Der gøres opmærksom på, at fællesområde 510-EA Karrebæksminde er genåbnet med ny mængde den 14. april 2016. Såfremt der ønskes tilladelse til indvinding i dette område, skal der sendes ansøgning herom til Naturstyrelsen.

Der gøres opmærksom på, at tilladelsesindehavere i område 550-CA Hasmark er blevet pålagt ugentlig at meddele Naturstyrelsen om indvundne mængder.