Grænseoverskridende høring – ”Windanker” havvindmøller

07-05-2016

Tyskland har sendt havvindmølleprojektet ”Windanker” i grænseoverskridende høring og inviterer danske myndigheder til høringsmøde d. 27. juli 2016 i Rostock. Projektet omhandler opførelse og drift af 42 havvindmøller i den tyske eksklusive økonomiske zone i Østersøen.

Se vedlagte dokumenter.

DOR5153612
DOR5153606
DOR5153581
DOR5153610 

Naturstyrelsen formidler høringen i medfør af Espoo konventionen ((Konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne). Naturstyrelsen modtager således høringssvar fra den danske offentlighed og  danske myndigheder, og videresender disse til de tyske myndigheder ( i den modtagne form). Send derfor gerne bemærkninger på tysk eller engelsk.

Evt. høringssvar bedes fremsendt til til Obfuscated Email, cc Obfuscated Email, senest d. 15. juli 2016 kl. 12.00