Præstø Havn, Klaptilladelse 2016

18-05-2016

Naturstyrelsen har givet Præstø Havn en 5-årig tilladelse til klapning af op til 5.000 m3 oprensningsmaterialer fra Præstø Havn på en klapplads i Fakse Bugt. Klagefristen udløber den 15. juni 2016.

Naturstyrelsen har givet Præstø Havn en 5-årig tilladelse til klapning af op til 5.000 m3 oprensningsmaterialer fra Præstø Havn på klapplads K_46_03, Fakse Ladeplads i Fakse Bugt. Tilladelsen udløber den 1. juni 2021.

Materialet stammer fra et område i Præstø Havn.

Afgørelsen kan ses her.

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Naturstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klagen skal være indsendt senest den 15. juni 2016. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

 

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf.  93 58 81 29.