Viking Link - Indkaldelse af idéer og forslag

30-05-2016

Energinet.dk ønsker at etablere Viking Link - en jævnstrømsforbindelse imellem Danmark og England, med tilhørende omformerstation

På dansk jord skal der anlægges et højspændingskabel fra Blåbjerg (Varde Kommune) til den eksisterende el-station i Revsing (Vejen Kommune). På el-stationen skal der desuden opføres en ny omformerstation.

Naturstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Naturstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Naturstyrelsen har jf. VVM-bekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015) § 4, stk. 1. udarbejdet et debatoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de forventede miljøpåvirkninger, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se projektanmeldelse, afgørelse om VVM-pligt og debatoplæg nedenfor eller få det ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Naturstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til den videre VVM-proces.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til den videre VVM-proces skal være modtaget af Naturstyrelsen senest den 28. juni 2016. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:


Naturstyrelsen

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Tlf.: 93 58 81 15

E-mail: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnr. NST-131-00198.

 

Sagens dokumenter

Anmeldelse inkl. kortbilag

Afgørelse

Debatoplæg