Espoo høring om PALLAS atomreaktor ved Petten, Holland

04-03-2016

Offentlig espoo høring af oplæg til VVM-rapport for en atomreaktor lokaliseret i Pettenkomplekset

i Holland. Reaktoren skal erstatte en ældre HFR (High Flux Reactor) på samme lokalitet.

Reaktoren anvendes til især fremstilling af isotoper til medicinsk brug.

 

Evt. høringssvar kan sendes til (Thilde Flindt) senest mandag d. 31. marts 2016.

 

Sagens dokumenter:
Announcement Notification of Intent EIA PALLAS pdf.fil
plan MER Engels pdf.fil