Indeksregulering af vederlagssatser for 2017

08-03-2016

Naturstyrelsen indeksregulerer én gang årligt vederlagssatserne for råstoffer som indvindes på havet. Satserne for 2017 er nu beregnet. Se her