08-02-2017

Dispensation til fræsning af rynket rose på at areal beliggende indenfor den sydlige del af Agger Tange.

Naturstyrelsen har givet dispensation til biofræsning af rynket rose indenfor den sydlige del af Agger Tange. Tilladelsen er givet efter bekendtgørelse nr. 860 af 27. juni 2016 om fredning af Agger Tange m.v. § 18, stk. 1.

Dispensationen kan ses her på siden eller fås ved henvendelse til NST via mail Obfuscated Email, som kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Naturstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 3.