Vedligeholdelse af hegn - Vestamager

14-02-2017

undefined

Naturstyrelsen Hovedstaden udbyder hermed en entreprise på vedligeholdelse af hegn på Vestamager. Opgaven omfatter reparation og vedligehold af ca. 78,4 km hegn til dyr på Vestamager. Således også sikring af funktionen af samtlige strømgivere til hegnet. 

Kontrakt periode begynder 13. marts 2017 og løber til 01. marts 2020, hvor den ophører uden yderligere varsel. Kontrakten kan forlænges i yderligere 3 år, såfremt partnerne er enige herom. Anmodningen skal ske med mindst 3 måneders varsel.

Udbud og betingelser herunder

1_NSTs udbudsbetingelser til vedligeholdelse af hegnvestamager

2_NSTs entreprisekontrakt og AB92 t-f til små bygge- og anlægsopgaver4

3_Kravspecifikation om vedligeholdelse af hegn på Vestamager

4_Ny_hegnslinje_rettet

5_Eventuelle forbehold skal anføres her

6_TRO OG LOVE ERKLÆRING OM GÆLD TIL DET OFFENTLIGE

7_Tilbudsliste(TBL)