Naturstyrelsen Vadehavet udbyder forpagtning af Rudbøl Kog vest for Vidå, Tøndermarsken

27-11-2017

Naturstyrelsen udbyder en 5-årig forpagtningsaftale af ca. 27,5 ha lavtliggende engarealer i Rudbøl Kog vest for Vidå i henhold til udbudsmateriale

Tilbudsfrist – mandag d. 22. januar 2018

 

undefined

Forpagtningen udbydes af:

Naturstyrelsen Vadehavet

Skovridervej 3

6510 Gram

Kontaktperson: Jens Hjerrild Hansen – Obfuscated Email – tlf. nr. 72543630

 

Forpagtningskontrakt del 1

Forpagtningskontrakt del 2

 

Jens Hjerrild Hansen